Scheme Beneficiaries

List of Beneficiaries

Vidyajyothi scheme- Financial aid for uniforms and study materials to PH students

Index Beneficiary Name District Amount
1576 VISHNUPRIYA V KANNUR
1577 Vishnupriya.C KOLLAM 3,75,000/-
1578 VISHNURAJ.K PALAKKAD 3000
1579 Vismaya P S KOTTAYAM 2500
1580 VISMAYA.K.V. PALAKKAD 2000
1581 VISWALEKSHMI C V ALAPPUZHA 2377
1582 VIVEAK S ALAPPUZHA 2540
1583 VIVEK M THRISSUR
1584 VIVEKVALSAN KANNUR
1585 VRINDA S NAIR THIRUVANANTHAPURAM 2000
1586 VYSHAKH KRISHANAN J THRISSUR
1587 YADHUKRISHNA WAYANAD
1588 Yadhukrishna H KOTTAYAM 2500
1589 Yadukeerthi.U KASARGOD 83830
1590 Yadukeerthi.U KASARGOD
1591 YADUKRISHNAN M KANNUR
1592 YADUKRISHSNAN THRISSUR
1593 Yadukumar A KOTTAYAM 3000
1594 YEDUKRISHNA KB THRISSUR
1595 Yedukrishnan K P MALAPPURAM 3000
1596 ZACREYA PALAKKAD 2500
1597 ZEBA PARVEEN KANNUR